Το μαθητικό δυναμικό

Το σχολικό έτος 2021-2022 φοιτούν στο 6ο Νηπιαγωγείο Συκεών 20 μαθητές, 9 νήπια και 11 προνήπια, 10 αγόρια και 10 κορίτσια!

Το σχολικό έτος 2020-2021 φοιτούν στο 6ο Νηπιαγωγείο Συκεών 17 μαθητές, 11 νήπια και 6 προνήπια,  7 αγόρια και  10 κορίτσια! 

Το σχολικό έτος 2019-2020 φοιτούν στο 6ο Νηπιαγωγείο Συκεών 15 μαθητές, 9 νήπια και 6 προνήπια, τα 6 αγόρια και 9 κορίτσια!

Το σχολικό έτος 2018-2019 φοιτούν στο 6ο Νηπιαγωγείο Συκεών 16 μαθητές, 10 νήπια και 6 προνήπια,  9 αγόρια και  7 κορίτσια! 

Το σχολικό έτος 2017-2018 φοιτούν στο 6ο Νηπιαγωγείο Συκεών 18 μαθητές, 12 νήπια και 6 προνήπια, τα 13 αγόρια και 5 μόνο κορίτσια! Τρία από τα αγόρια φοιτούν μόνο στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα.

Το σχολικό έτος 2016-2017 φοιτούν στο 6ο Νηπιαγωγείο Συκεών 16 μαθητές, 11 νήπια και 5 προνήπια, τα 10 αγόρια και 6 κορίτσια!

Το σχολικό έτος 2014-2015 φοιτούν στο 6ο Νηπιαγωγείο Συκεών 21 μαθητές, 15 νήπια και 6 προνήπια, τα 12 αγόρια και 9 κορίτσια!

Το σχολικό έτος 2013-2014 φοιτούν στο 6ο Νηπιαγωγείο Συκεών 19 μαθητές, 13 νήπια και 6 προνήπια, τα 14 αγόρια και 5 μόνο κορίτσια!