Δανειστική βιβλιοθήκη

Αφού επεξεργαστήκαμε με τα παιδιά το θέμα βιβλίο (συγγραφέας, εικονογράφος, εκδοτικός οίκος,δανεισμός, συμπεριφορά στο βιβλίο κτλ), τακτοποιήσαμε όλοι μαζί τα βιβλία ανάλογα με είτε με το θέμα ή το συγγραφέα ταυτίζοντας το εξώφυλλο με τη φωτοτυπία του και ετοιμάσαμε τις «τσάντες της βιβλιοθήκης» βάζοντας ο καθένας την προσωπική του  σφραγίδα με ειδικούς μαρκαδόρους. Τα έργα μας μοναδικά!                                                                         DSC07950

DSC07931

DSC07929DSC07930

Παράλληλα συμφωνήσαμε για τους κανόνες της δανειστικής βιβλιοθήκης και την αναγκαιότητα ενός συμβολαίου με τους μαθητές και τους γονείς, τους οποίους άλλωστε ενημερώσαμε σχετικά. Τέλος παρουσιάσαμε την καρτέλα δανεισμού η οποία υπάρχει πίσω από τη φωτοτυπία κάθε βιβλίου στο ντοσιέ της δανειστικής βιβλιοθήκης. Κάθε παιδί λοιπόν που διαλέγει ένα βιβλίο οφείλει να σημειώσει το όνομα του στη σωστή καρτέλα δανεισμού και να βάλει την ημερομηνία τόσο του δανεισμού όσο και της επιστροφής του βιβλίου ανάλογα.

DSC07953                  DSC07951                                                                DSC07954

Τα δικαιώματα του αναγνώστη… (“The Rights of the Reader” by Daniel Pennac)

This entry was posted in ΒΙΒΛΙΟ, δραστηριότητες and tagged . Bookmark the permalink.