Μια τελίτσα … μια φορά … !(γραμμές-σχήματα)

Μια φορά και έναν καιρό ήταν … μια τελίτσα που προχωρούσε και άφηνε πατημασιές και….έγραφε σχήματα και γραμμές ! 

DSC07898Με αφορμή το παραπάνω βιβλίο ακολουθήσαμε και μεις τις διαδρομές της «τελίτσας» βάλαμε πατημασιές   και ……. δημιουργήσαμε ποικιλοτρόπως!   Απόδειξη οι φωτογραφίες μας.  

 DSC07903       DSC07911

DSC07876DSC07896

DSC07880

DSC07890

DSC07891     DSC08036

DSC07908

DSC07922DSC07914

DSC07924

DSC07932

Μοναδικά ήταν και τα έργα μας με την τεχνική της ατέρμονης γραμμής!

DSC07949

This entry was posted in ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, δραστηριότητες and tagged . Bookmark the permalink.