“Ο Πυξιδούλης, η Πυξιδούλα και ο κύκλος με τα κοινά”

 Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα την εβδομάδα που μας πέρασε  έπαιξαν μαζί μας «τον κύκλο με τα κοινά», βοηθώντας μας έτσι να αναγνωρίσουμε ομοιότητες και διαφορές που έχουμε μεταξύ μας όπως άλλωστε και όλοι οι άνθρωποι.

DSC08418

This entry was posted in ΠΥΞΙΔΟΥΛΗΣ, δραστηριότητες and tagged . Bookmark the permalink.