Ο Κανόνας των Εσωρούχων

site-kanonas-esorouxonΜάθετε στο παιδί σας
τον Κανόνα των Εσωρούχων.
Υπολογίζεται ότι περίπου ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής βίας, συμπε-
ριλαμβανομένης και της σεξουαλικής κακοποίησης. Μπορείτε να βοηθήσετε να μη συμ-
βεί στο δικό σας παιδί. Μάθετε στο παιδί τον Κανόνα των Εσωρούχων.

Ο Κανόνας των Εσωρούχων
Ο Κανόνας αποτελεί ένα απλό μέσο, ώστε οι γονείς να εξηγήσουν
στα παιδιά τους ποια είναι εκείνα τα σημεία του σώματος στα
οποία δεν πρέπει οι άλλοι να επιχειρήσουν να τα αγγίξουν,
πώς πρέπει να αντιδράσουν τα παιδιά και πού να στρα-
φούν για βοήθεια. Τι ορίζει όμως ο Κανόνας των Εσω-
ρούχων; Είναι απλό: κανείς δεν μπορεί να αγγίξει ή να
χαϊδέψει το παιδί σε εκείνα τα σημεία του σώματός
του τα οποία κατά κανόνα καλύπτονται από εσώρουχα.
Και αντιστοίχως, ούτε τα παιδιά επιτρέπεται να αγγί-
ξουν το σώμα άλλων σε αυτά τα σημεία. Ο Κανόνας είναι
επίσης χρήσιμος γιατί βοηθάει να εξηγήσουμε στα παιδιά
ότι το σώμα τους τούς ανήκει, ότι υπάρχουν καλά και κακά
μυστικά και ότι υπάρχει καλό αλλά και κακό χάδι ή άγγιγμα.

Πώς να διδάξετε τον Κανόνα
Ο Κανόνας των Εσωρούχων δημιουργήθηκε για να βοηθήσει γονείς και κηδεμόνες να
ξεκινήσουν τη συζήτηση με τα παιδιά τους. Μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικά αποτελε-
σματικό εργαλείο πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης.

1. Το σώμα σου σού ανήκει
Τα παιδιά θα πρέπει να ξέρουν ότι το σώμα τους τούς ανήκει και ότι κανείς δεν μπορεί
να τα αγγίξει ή να τα χαϊδέψει χωρίς την άδειά τους. Ο ειλικρινής και άμεσος διάλογος
ήδη από μικρή ηλικία σχετικά με τη σεξουαλικότητα και τα απόκρυφα σημεία του σώματος,
με σωστή χρήση των όρων που αφορούν τα γεννητικά όργανα και άλλα σημεία του σώ-
ματός τους, θα βοηθήσουν τα παιδιά να αντιληφθούν τι δεν επιτρέπεται. Τα παιδιά δια-
τηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν φιλί ή χάδι ακόμη και από άτομο το οποίο αγαπούν.
Πρέπει να μάθουν να λένε όχι, αμέσως και κάθετα, σε περίπτωση ανάρμοστης σωματικής
συμπεριφοράς, όπως και τρόπους να αποφεύγουν καταστάσεις που απειλούν την ασφά-
λειά τους και να ενημερώνουν έναν ενήλικα τον οποίον εμπιστεύονται σε τέτοια περί-
πτωση για το θέμα. Έχει σημασία να τονισθεί ότι τα παιδιά θα πρέπει να επιμείνουν έως
ότου ο ενήλικας να δώσει τη δέουσα σημασία παίρνοντάς τα στα σοβαρά.
Στο βιβλίο μας, το χέρι ζητά την άδεια της Κίκο ώστε να την αγγίξει. Η
Κίκο δέχεται, αλλά όταν το χέρι προσπαθεί να μπει μέσα στο εσώρουχο
η Κίκο λέει “όχι!” Οι γονείς και οι κηδεμόνες μπορούν να αξιοποιήσουν
αυτή την αλληλουχία γεγονότων για να εξηγήσουν στο παιδί τους ότι
μπορεί να πει “όχι!” ανά πάσα στιγμή.

2. Καλό άγγιγμα – κακό άγγιγμα
Τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται πάντα τη διαφορά μεταξύ αγγίγματος που επιτρέπεται
και εκείνου που θεωρείται ανάρμοστο. Πείτε τους ότι δεν είναι σωστό να κοιτάζει ή να
αγγίζει κανείς τα απόκρυφα σημεία του σώματός τους, ούτε είναι σωστό να τους ζητάει
κάποιος να δουν ή να αγγίξουν αυτά τα σημεία στο σώμα κάποιου άλλου. Ο Κανόνας των
Εσωρούχων τα βοηθάει να αναγνωρίζουν ένα εμφανές όριο που είναι επίσης εύκολο να
θυμούνται: τα εσώρουχα. Ταυτοχρόνως, βοηθάει τους μεγάλους να ξεκινήσουν μια κου-
βέντα με τα παιδιά. Αν τυχόν τα παιδιά δεν είναι βέβαια κατά πόσον η συμπεριφορά ενός
ενήλικα είναι αποδεκτή ή όχι, φροντίστε να ξέρουν ότι μπορούν να στραφούν σε κάποιον
ενήλικα τον οποίον εμπιστεύονται, ώστε να τα βοηθήσει.
Στο βιβλίο μας, η Κίκο δε δέχεται να την αγγίξουν μέσα από το εσώ-
ρουχο. Οι γονείς μπορούν να εξηγήσουν στο παιδί ότι υπάρχουν κά-
ποιοι ενήλικες (όπως οι γονείς, οι κηδεμόνες και οι γιατροί) που
ενδέχεται να χρειαστεί να αγγίξουν το παιδί αλλά ας ενθαρρύνουμε
τα παιδιά να πουν όχι ακόμη και σε αυτούς, αν τυχόν αισθανθούν άβολα
ή αμήχανα.

3. Καλά μυστικά – κακά μυστικά
Η μυστικότητα αποτελεί την τακτική που εφαρμόζουν κατά κόρον όσοι διαπράττουν το
αδίκημα της σεξουαλικής κακοποίησης. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να μάθουμε
στα παιδιά τη διαφορά μεταξύ καλών μυστικών και κακών μυστικών αλλά και να καλλιερ-
γήσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Οποιοδήποτε μυστικό τους δημιουργεί άγχος, αμηχα-
νία, φόβο ή στενοχώρια δε θεωρείται καλό και άρα δε θα πρέπει να το κρατούν μυστικό.
Αντιθέτως, θα πρέπει να το πουν σε κάποιον ενήλικα που εμπιστεύονται (γονιό, δάσκαλο,
αστυνομικό, γιατρό).
Στο βιβλίο μας, το χέρι ενθαρρύνει την Κίκο να μιλήσει ανοικτά, εφόσον
κάποιος θέλει να την αγγίξει με τρόπο ανάρμοστο. Η αλληλουχία αυτή
των καταστάσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να αναφερθείτε στη
διαφορά μεταξύ καλού μυστικού (όπως λ.χ. ένα πάρτι γενεθλίων) και
κακού μυστικού (οτιδήποτε προκαλεί στο παιδί στενοχώρια και άγχος).
Οι γονείς πρέπει να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να τους αποκαλύ-
πτουν τα κακά μυστικά.

4. Η πρόληψη και η προστασία είναι ευθύνη των ενηλίκων
Τα κακοποιημένα παιδιά νιώθουν αισθήματα ντροπής, ενοχής και φόβου. Οι ενήλικες θα
πρέπει να αποφεύγουν να καλλιεργούν ταμπού σε σχέση με τη σεξουαλικότητα αλλά και
να εξασφαλίζουν ότι τα παιδιά τους γνωρίζουν σε ποιον να απευθυνθούν για να μιλήσουν
σε περίπτωση που ανησυχούν, στενοχωριούνται ή θλίβονται. Τα παιδιά δεν αποκλείεται
να διαισθανθούν ότι κάτι δεν πάει καλά, οπότε οι μεγάλοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί
και δεκτικοί με τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά των παιδιών. Ίσως υπάρχει λόγος
που το παιδί αρνείται να έρθει σε επαφή με κάποιον άλλο ενήλικα ή παιδί. Θα πρέπει να
το σεβαστούν. Τα παιδιά πρέπει να νιώθουν ότι μπορούν ανά πάσα στιγμή να συζητήσουν
με τους γονείς τους.
Το χέρι στο βιβλίο είναι φίλος της Κίκο. Οι μεγαλύτεροι υπάρχουν
για να βοηθούν τα παιδιά στην καθημερινότητά τους. Η πρόληψη
της σεξουαλικής βίας αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των ενηλίκων
και είναι σημαντικό να φροντίζουμε να μη φορτώνουμε ένα τέτοιο
βάρος στις πλάτες των παιδιών.

Το υλικό είναι της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ»  του Συμβουλίου της Ευρώπης.

This entry was posted in Η ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ and tagged . Bookmark the permalink.