Εγγραφές 2015-2016

Το 6ο Νηπιαγωγείο Συκεών σας ενημερώνει ότι οι εγγραφές  των νηπίων για το σχολικό έτος 2015-16 αρχίζουν την Δευτέρα 2 Ιουνίου 2014 και λήγουν την Παρασκευή  19 Ιουνίου 2014. Από τις 2-6 ως τις 15-6 εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά 12.30-13.30,εκτός από τις 10-6, κοινές για τα 3ο, 6ο και 12ο Νηπιαγωγεία Συκεών. Από τις 16-6 ως τις 19-6 εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά 8 .30-11.30, εκτός από τις 18-6.

Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα τα νήπια της πρώτης ηλικίας (που

γεννήθηκαν το έτος 2010) για τα οποία η φοίτηση είναι υποχρεωτική. Ακολουθεί η εγγραφή των νηπίων της δεύτερης ηλικίας (που γεννήθηκαν το έτος 2011) για τα οποία η φοίτηση είναι προαιρετική.

 Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή μαθητών στο Νηπιαγωγείο, είναι:

1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του νηπίου στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο πιστοποιητικό γέννησης.

2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Για το νήπιο που θα συνεχίσει τη φοίτησή του στο ίδιο νηπιαγωγείο και δεύτερη χρονιά δεν απαιτείται νέο Α.Δ.Υ.Μ.(Θα δοθεί από το Νηπιαγωγείο κατά την ημέρα εγγραφής)

4. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα ή άλλο στοιχείο κατά την κρίση του / της Προϊσταμένου / νης του νηπιαγωγείου, από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του νηπίου(Λογαριασμός Δ.Ε.Η., σταθερής τηλεφωνίας., ύδρευσης, Εκκαθαριστικό εφορίας)  

5. Δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.(Θα δοθεί από το Νηπιαγωγείο κατά την ημέρα εγγραφής)

6. Αίτηση του Γονέα- Κηδεμόνα για την εγγραφή του παιδιού στο Νηπιαγωγείο (Θα δοθεί από το Νηπιαγωγείο κατ την ημέρα εγγραφής)

This entry was posted in Η ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ and tagged . Bookmark the permalink.