Παίζοντας «το γάντι»

Το γνωστό παραδοσιακό ουκρανικό παραμύθι «το γάντι» ενθουσίασε τόσο τα παιδιά ώστε θέλησαν να το δραματοποιήσουν πολλές φορές, παράλληλα όμως συμμετείχαν πρόθυμα σε γλωσσικές και μαθηματικές δραστηριότητες, για τις οποίες ευχαριστούμε τις συναδέρφισσες καθώς  αξιοποιήσαμε  πολλές από τις ιδέες που παρουσίασαν, όπως το κλιμακωτό ποίημα.γαντι

This entry was posted in ΧΕΙΜΩΝΑΣ and tagged . Bookmark the permalink.