Αναμνηστικά για το νηπιαγωγείο μας!

 Η Αctionaid για τη συμμετοχή μας στην Παγκόσμια Εβδομάδα Δράσης για την Εκπαίδευση με τίτλο «Παιδιά με Αναπηρία Ορατά σε όλα τα Σχολεία»  μας έστειλε αναμνηστικές βεβαιώσεις για όλα τα παιδιά αλλά και για το νηπιαγωγείο μας.
SAM_9702

Έπαινοι μας απονεμήθηκαν από τη Unicef για τη συμμετοχή μας στο 18ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα Δικαιώματα τους».
SAM_9754

Advertisements
This entry was posted in ACTION AID, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ and tagged . Bookmark the permalink.