Γραμμές, γωνίες, διαδρομές

Παίζοντας με τις γωνίες και τις γραμμές, κλειστές και ανοιχτές, ευθείες, καμπύλες και τεθλασμένες, τις σχεδιάσαμε στο χαρτί αλλά και στο χώρο με αντικείμενα αλλά και με το σώμα μας,  δημιουργήσαμε διαδρομές , τις περπατήσαμε και επιπλέον στο χάρτη που φτιάξαμε για τη γειτονιά του σχολείου μας σημειώσαμε τη διαδρομή που είχαμε ακολουθήσει.gramesxartis

This entry was posted in ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ and tagged , , . Bookmark the permalink.