Μagical Christmas!

Μagical Christmas! ονομάζεται το etwinning πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουμε. Γιατί είναι όμως μαγικά τα Χριστούγεννα για μας;Με ψηφοφορία επιλέξαμε τη λέξη «ΔΩΡΑ».

Επιπλέον γράψαμε  χριστουγεννιάτικο ποίημα, το οποίο στείλαμε και μεταφρασμένο στους φίλους μας.

This entry was posted in ETWINNING and tagged . Bookmark the permalink.