Ποιος είναι ο γρηγορότερος?

Στα πλαίσια του etwinning προγράμματος ‘Let’s play focused on Coding and Stem’ τα παιδιά και των τριών σχολείων διαγωνίστηκαν και χρονομετρήθηκαν στο τρέξιμο μιας συγκεκριμένη απόστασης ενώ επιπλέον μετρήσαμε την αύξηση των καρδιακών παλμών πριν και μετά το τρέξιμο. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αξιοποιήθηκαν για την κατασκευή γραφημάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

χτυποι

1233558

This entry was posted in ETWINNING and tagged . Bookmark the permalink.