Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2019-2020

Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία, τη σχολική χρονιά 2019-20 θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου 2019. Εγγραφές μετά τις 21 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.).

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2018-19, θα φοιτήσουν μαθητές γεννημένοι το 2014 και 2015 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη. Στα όρια του δήμου Νεάπολης-Συκεών στον οποίο ανήκει το νηπιαγωγείο μας, η φοίτηση και των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών ΔΕΝ εμπίπτει στις προβλέψεις της περ. γ΄ της παρ.3 του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018 (Α΄38) για το σχολικό έτος 2019-20.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

α) Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται στο Νηπιαγωγείο)

β) Το πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών αναζητείται από το Νηπιαγωγείο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool»

γ) Αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο νηπιαγωγείο που ανήκουν οι μαθητές σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης).

ε) Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

στ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,  (Α.Δ.Υ.Μ.)

Στην περίπτωση των μαθητών/-τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή κρατικό ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη κρατική αρμόδια υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

-Οι αλλοδαποί μαθητές που δε δύνανται να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης, μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης.

-Τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα

Στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

1) μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.

2) μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως:

I) πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.

II) πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (7:45-8:30):

  1. Στο τμήμα πρόωρης υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος πρόωρης υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Όρια 3ου, 6ου  και 12ου Νηπιαγωγείων Συκεών

Οδοί ή τμήματα οδών σε αλφαβητική σειρά:
26ης Οκτωβρίου   (όλη)
28ης Οκτωβρίου    (ζυγά 2 έως 10)
Αγίου Δημητρίου     (μονά 13 έως τέλος, ζυγά 10 έως τέλος)
Αναξαγόρα    (μονά 1 έως 19 , ζυγά 2 έως 22)
Ανδρέα Παπανδρέου     (136 έως 158)
Ανδρέου Δημητρίου     (μονά 3 έως 31, ζυγά 2 έως 34)
Αντωνίου Τρανού     (5‐7‐9 έως 34)
Αραχόβης    (όλη)
Άρτας    (όλη)
Γεννηματά Γεωργίου   (όλη)
Δημοκρίτου     (μόνο το 19)
Έλλης Αλεξίου (όλη)
Εμμανουήλ Παππά   (όλη)
Ζαΐμη    (ζυγά 24 έως 40)
Ζαρίφη    (μονά 31 έως 49, ζυγά 22 έως 36)
Ηρώς  Κωνσταντοπούλου   (όλη)
Θεμιστοκλέους   (όλη)
Ιπποκράτους    (μονά 1 έως 23, ζυγά 2 έως 32)
Κόντογλου (όλη)
Κορυτσάς  (όλη)
Κύπρου    (ζυγά 2 έως 44)
Μαρία Κάλλας   (όλη)
Μεγάλου      Αλεξάνδρου (μονά      1 έως 37,        ζυγά 2 έως 22)
Μικράς Ασίας   (όλη)
Μπελογιάννη    (μονά 1 έως 29)
Ναυπάκτου    (όλη)
Νίγδης  (μονά 1 έως 19, ζυγά 6 έως 12)
Νικηφορίδη    (μονά 1 έως 13, ζυγά 2 έως 24)
Νικομηδείας    (μονά 1 έως 5, ζυγά 2 έως 4)
Παρασκευά Νικολάου    (ζυγά 34 έως 50)
Πλάτωνος   (όλη εκτός του 18)
Πλάτωνος ‐ Πάροδος  (όλη)
Ρήγα Φερραίου   (μονά 99 έως 131, ζυγά 98 έως 124)
Υψηλάντου   (όλη)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.