Μετάβαση των νηπίων στο δημοτικό!

Αυτή  την εβδομάδα ξεκινήσαμε το πρόγραμμα μετάβασης των νηπίων στο δημοτικό!Συζητήσαμε όχι μόνο για τις γνώσεις και τις αντιλήψεις των παιδιών για το Δημοτικό Σχολείο αλλά και για τις σκέψεις και τα συναισθήματα τους. Ζωγράφισαν το Δημοτικό όπως το φαντάζονται ή το  γνωρίζουν (αφού συστεγαζόμαστε και φοιτούν τα αδέρφια τους) αλλά και τις εντυπώσεις τους μετά την επίσκεψη μας στην τετάρτη τάξη του 3ου Δημοτικού σχολείου αλλά και στην αίθουσα μουσικής.

memet

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.