Γιγαντορομπότ!

Η εικόνα μιλάει από μόνη της: …….γιγαντορομπότ!ΡΟΜbo

This entry was posted in ETWINNING, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ and tagged . Bookmark the permalink.