Ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε το ενημερωτικό υλικό της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

ΣΥΝ_1 eΣΥΝ_2 teleworking (1)ÁÍÁÊÏÉÍÏÐÏÉÇÓÇ_ÓÕÍ_3_ÖÕËËAÄÉÏ ÓÕÌÂÏÕËÅÓ genikolearning EnimYlikoAsfInternet_syn4_02_04_2020

This entry was posted in ETWINNING, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ...ΜΑΖΙ!!! and tagged . Bookmark the permalink.