ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Από τη  Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και για δύο εβδομάδες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων όλης της χώρας.
Από την Τετάρτη 18-11-2020 θα ξεκινήσει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και είναι υποχρεωτική. Η κάθε διδακτική ώρα θα έχει διάρκεια 30’ και θα πραγματοποιείται από τις 2:00 μμ έως τις 4:20 μμ για τα νηπιαγωγεία, συμπεριλαμβανομένων σύντομων διαλειμμάτων.
Να παρακολουθείτε το ιστολόγιο  του νηπιαγωγείου και το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο όπου θα σας αποσταλεί υπερσύνδεσμος της ψηφιακής μας τάξης.

This entry was posted in Η ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ and tagged . Bookmark the permalink.