Ολοκλήρωση των εργαστηρίων δεξιοτήτων «Κι αν ήμουν εγώ;»

Ολοκλήρωση τόσο των εργαστηρίων δεξιοτήτων ως προς τη Θεματική Ενότητα Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Συμπερίληψη με τίτλο: «Κι αν ήμουν εγώ;» όσο και των αποστολών της Πυξίδας που εντάξαμε στη θεματική, με ανακεφαλαίωση και αξιολόγηση.

This entry was posted in ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Bookmark the permalink.