Το 6o Νηπιαγωγείο Συκεών συμμετέχει στο Bravo Schools

Διάρκεια ψηφοφορίας από 10/5 έως 23/5

Το σχολείο μας 6o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ συμμετέχει στο Bravo Schools, τον Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους, στον οποίο καταγράφονται οι προτάσεις των μαθητών για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου!

Μπορείτε να το ψηφίσετε  ΕΔΩ

http://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/voting-by-school/6o-nhpiagwgeio-sykewn.815.html

Καλή επιτυχία σε όλους!!!

Posted in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Σχολιάστε

Χρόνια πολλά μαμά!

Posted in ΓΙΟΡΤΗ ΜΗΤΕΡΑΣ | Σχολιάστε

Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχουνόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τη Δευτέρα 10.05.2021, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων, και για την τρέχουσα εβδομάδα, διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα. Επίσης, δύνανται οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας, είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την Δευτέρα.
Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων).
Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.
Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.
Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος:
α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλη ςτης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για Covid -19» στην συνέχεια, αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄184) και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.
Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.
Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 19 για τους/τις μαθητές/τριες, μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή να σταλεί η σχολική κάρτα στο μέιλ του σχολείου.


Ο/Η μαθητής/τρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από την Προϊστάμενη.
Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού για κάθε μαθητή/τρια, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας, για τη δια ζώσης επαναλειτουργία της.
Για τους/τις μαθητές/τριες, των οποίων το επιβεβαιωτικό τεστ είναι θετικό, προβλέπεται ό,τι και για τους/τις μαθητές/τριες που νοσούν. Δίνεται η δυνατότητα σύγχρονης ταυτόχρονης τηλεκπαίδευσης ή συμμετοχής σε διαδικτυακό τμήμα, χωρίς η παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική.
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, πρέπει να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.
Προβλέπεται, επίσης, η εφαρμογή όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας που έχουν ήδη ληφθεί:
 η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,
 τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών,
 οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,
 η χρήση αντισηπτικών,
 οι σχολαστικοί καθαρισμοί,
 οι τακτικοί αερισμοί των χώρων,
Επισημαίνεται ότι οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, και τo λοιπό προσωπικό των σχολικών
μονάδων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης μπορούν να προμηθεύονται το πρώτο διαγνωστικό τεστ από την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και το δεύτερο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.

Επίσης μπορείτε να δείτε το παρακάτω video για ενημέρωση για τον τρόπο 
διενέργειας του self test.


Posted in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Σχολιάστε

Τσουγκρίσματα!

https://youtu.be/0zCUINM6dKo
Posted in ΠΑΣΧΑ | Σχολιάστε

Πάσχα….εξ αποστάσεως

Εξ αποστάσεως και το «Πάσχα» αλλά όπως αρμόζει…..με λαζαράκια, πασχαλινά κουλουράκια, αυγουλάκια, λαδουδάκια και ευχές!

Καλή Ανάσταση!

Posted in ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΑΣΧΑ | Σχολιάστε

Παγκόσμια ημέρα της γης….. εξ αποστάσεως!

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γης, στις 22 Απριλίου, παρουσιάζουμε το συνεργατικό αυτό βιβλίο, το οποίο δημιουργήθηκε από τα νήπια του 6ου Νηπιαγωγείου Συκεών, στα πλαίσια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με αφορμή την συμμετοχή μας στην «ώρα της γης» και με σκοπό την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή!

https://read.bookcreator.com/ztycASq5biY26aq0R8u2uHjbM0X2/KbbciEWlRnCY6zicptRnug
Posted in ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ | Σχολιάστε

Πεταλούδες και μέλισσες…εξ αποστάσεως!

Όμορφες και πλουμιστές, έχουν χρώμα στα φτερά και πετούν ψηλά! Στα λουλούδια ξαποσταίνουν και τη φύση ομορφαίνουν!

Μικρή, μικρή νοικοκυρά μεγάλη πίτα κάνει! Ζαχαροπλάστης άριστος, καθένας την θαυμάζει!

Posted in ΑΝΟΙΞΗ, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | Σχολιάστε

Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου……εξ αποστάσεως!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου πολλές από τις δραστηριότητες αυτής της εβδομάδας ήταν αφιερωμένες στο «βιβλίο».

Οι σελιδοδείκτες μας!
Posted in ΒΙΒΛΙΟ, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | Σχολιάστε

Άνοιξη…..εξ αποστάσεως!

Άνοιξη…..εξ αποστάσεως με τραγούδια, παραμύθια, αινίγματα, παιχνίδια αλλά και δημιουργίες!

Posted in ΑΝΟΙΞΗ, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | Σχολιάστε

25η Μαρτίου … εξ αποστάσεως!

Εξ αποστάσεως αλλά με όλες τις τιμές διαπραγματευτήκαμε τη διπλή γιορτή της 25ης Μαρτίου, ειδικά γιατί φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη της επανάστασης του 1821. Χρόνια Πολλά Ελλάδα!

Μια γεύση από την εξαποστάσεως γιορτή μας! : https://padlet.com/magiorou_m/wfyefaluti8x9bxk
Posted in 25η ΜΑΡΤΙΟΥ, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | Σχολιάστε