Μίλα Τώρα!

 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εν όψει της 6ης Μαρτίου, Σχολικής Ημέρας Ενάντια στην Ενδοσχολική Βία και τον Εκφοβισμό, πραγματοποιεί για 8η συνεχή χρονιά μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Η σημαντικότερη δράση είναι η ίδια η φωνή των παιδιών και τα μηνύματα τους ενάντια σε αυτό το φαινόμενο. Με βασικό μήνυμα το «ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ» τα σχολεία και τα παιδιά συμμετέχουν και δημιουργούν το δικό τους μήνυμα. Το 6o Nηπιαγωγείο Συκεών  ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και συμμετέχει με το δικό του μήνυμα ενάντια στην Ενδοσχολική Βία και τον Εκφοβισμό!

Posted in ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | Tagged | Σχολιάστε

Αμυγδαλιά, η νυφούλα του χιονιά!

Λίγες μέρες πριν αποχαιρετήσουμε το Χειμώνα ασχοληθήκαμε με τη νυφούλα του Χειμώνα, την Αμυγδαλιά. Τη γνωρίσαμε, μας εντυπωσίασε με την ομορφιά και την «νοστιμιά» της και φυσικά δημιουργήσαμε!

Posted in ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ, ΧΕΙΜΩΝΑΣ | Tagged | Σχολιάστε

Εγγραφές στο νηπιαγωγείο για τη σχ. χρονιά 2021-2022

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η υποβολή των αιτήσεων-Υπεύθυνων Δηλώσεων εγγραφών μπορεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στη διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, την οποία υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου.
Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2016 και το 2017 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.
Η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.
Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή.  Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τ0 (γ)  περιλαμβάνονται τα:
ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,
η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.
Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του. Ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».
Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.
Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο .
Για απορίες και προσκόμιση παραστατικών παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας :
Τηλέφωνο 2310632170/ mail@6nip-sykeon.thess.sch.gr/Ώρες επικοινωνίας 12:15-13:30.
Πριν την προσέλευση σας στη σχολική μονάδα θα πρέπει να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία και να τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.

                                            Νηπιαγωγεία Συκεών
     
Οδοί ή τμήματα οδών σε αλφαβητική σειρά:  
     
25ης  Μαρτίου    (μονά 1 έως 43, ζυγά 2 έως 44) 7ο-8ο
25ης  Μαρτίου    (μονά 45 έως τέλος, ζυγά 46 έως τέλος) 2ο-15ο
26ης Οκτωβρίου   (όλη) 3ο-6ο-12ο
28ης Οκτωβρίου    (μονά 1 έως 11) 1ο-5ο-13ο-14ο
28ης Οκτωβρίου    (μονά 13 έως 25, ζυγά 2 έως 18) 3ο-6ο-12ο
Αγίου Δημητρίου    (μονά 1 έως 9, ζυγά 2 έως 8) 1ο-5ο-13ο-14ο
Αγίου Δημητρίου     (μονά 11 έως 39, ζυγά 10 έως 36) 3ο-6ο-12ο
Αγίου Δημητρίου  (μονά 41 έως 49) 9ο
Αγίου Δημητρίου  (ζυγά 38 έως 44) 2ο-15ο
Αγίου Όρους    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Αγίου Χαραλάμπους    (όλη) 4ο
Αγίων Θεοδώρων    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Αγνώστου Στρατιώτη    (μονά 1 έως 5, ζυγά 2 έως 10) 10ο-11ο-16ο
Αγνώστου Στρατιώτη    (μονά 7 έως τέλος, ζυγά 12 έως τέλος) 4ο
Αγράφων    (όλη) 7ο-8ο
Αγρινίου    (όλη) 7ο-8ο
Αθανασίου Διάκου    (όλη) 9ο
Αίνου  (όλη) 7ο-8ο
Αισχύλου    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Ακρίτα    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Αλεξανδρουπόλεως    (όλη) 7ο-8ο
Αμαλιάδος    (ζυγά) 1ο-5ο-13ο-14ο
Αναγνωστάκη Μανώλη    (όλη) 7ο-8ο
Αναξαγόρα    (όλη) 3ο-6ο-12ο
Αναστασιάδη  (όλη) 7ο-8ο
Ανάφης    (όλη) 7ο-8ο
Ανδρέα Δημητρίου     (μονά 1 έως 31, ζυγά 2 έως 34) 3ο-6ο-12ο
Ανδρέα Δημητρίου     (μονά 33 έως τέλος, ζυγά 36 έως τέλος) 2ο-15ο
Ανδρόνικου Μανώλη     (όλη) 10ο-11ο-16ο
Ανδρούτσου  (όλη) 7ο-8ο
Ανθέων (μονά) 4ο
Αντωνίου Τρανού    (μονά 1 έως 3, ζυγά 2 έως 8) 1ο-5ο-13ο-14ο
Αντωνίου Τρανού    (μονά 5 έως 9, όλα 10 έως 34)    3ο-6ο-12ο
Αραπίτσας   (όλη) 4ο
Αραχόβης    (όλη) 3ο-6ο-12ο
Αργυροκάστρου    (όλη) 10ο-11ο-16ο
Αριστάρχου   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Αριστείδου    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Αριστοτέλους   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Αριστοφάνους   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Άρτας    (όλη) 3ο-6ο-12ο
Αρχιμήδου   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Βαλτετσίου    (όλη) 9ο
Βαμβακά   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Βαμβακάρη    (όλη) 10ο-11ο-16ο
Βάρναλη  (όλη) 2ο-15ο
Βελδεμίρη   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Βενιζέλου   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Βερμίου  (όλη) 7ο-8ο
Βεροίας    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Βίτσι    (όλη) 10ο-11ο-16ο
Βορείου Ηπείρου   (όλη) 4ο
Βυζαντινά τείχη (όλη) 7ο-8ο
Βυζαντίου  (όλη) 7ο-8ο
Γαβριηλίδη    (όλη) 9ο
Γαύδου    (όλη) 7ο-8ο
Γεννηματά Γεωργίου   (όλη) 3ο-6ο-12ο
Γκίνη Ειρήνης   (όλη) 7ο-8ο
Γληνού  (αρχή έως Σπάρτακου) 7ο-8ο
Γληνού    (από Σπαρτάκου έως Μποσνάκη) 4ο
Γοργοποτάμου   (όλη) 7ο-8ο
Γουναρίδη (μονά 1 έως 29, ζυγά 2 έως 30) 2ο-15ο
Δαβάκη  (όλη) 7ο-8ο
Δελφών    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Δημητσάνας   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Δημοκρατίας  (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Δημοκρίτου    (μονά 1 έως 17, ζυγά 2 έως 26) 1ο-5ο-13ο-14ο
Δημοκρίτου     (μόνο το 19) 3ο-6ο-12ο
Δοξάτου    (όλη) 2ο-15ο
Δραγατσανίου   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Δραγούμη  (όλη) 7ο-8ο
Δράμας    (όλη) 7ο-8ο
Έβρου    (μονά) 7ο-8ο
Εθνικής Αντιστάσεως  (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Ελευσίνας    (όλη) 9ο
Έλλης   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Έλλης Αλεξίου (όλη) 3ο-6ο-12ο
Ελπίδος  (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Ελύτη    (όλη) 4ο
Εμμανουήλ Παππά   (όλη) 3ο-6ο-12ο
Επιδαύρου  (όλη) 10ο-11ο-16ο
Επταπυργίου    (μονά 1 έως 67) 10ο-11ο-16ο
Επταπυργίου (μονά 69 έως τέλος, ζυγά 90 έως τέλος) 4ο
Επταπυργίου    (ζυγά 2 έως 70) 9ο
Επταπυργίου    (ζυγά 72 έως 88α) 2ο-15ο
Ερατοσθένους  (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Ευριπίδου   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Ζαΐμη    (μονά 1 έως τέλος, ζυγά 2 έως 22) 1ο-5ο-13ο-14ο
Ζαΐμη    (ζυγά 24 έως τέλος) 3ο-6ο-12ο
Ζακύνθου   (όλη) 7ο-8ο
Ζαρίφη     (μονά 1 έως 29, ζυγά 2 έως 20 ) 1ο-5ο-13ο-14ο
Ζαρίφη    (μονά 31 έως τέλος, ζυγά 22 έως τέλος) 3ο-6ο-12ο
Ηλέκτρας Αποστόλου   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Ηράκλειας    (όλη) 7ο-8ο
Ηροδότου    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Ηρώς Κωνσταντοπούλου   (όλη) 3ο-6ο-12ο
Ηρώων Πολυτεχνείου   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Ησιόδου    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Θάσου   (όλη) 7ο-8ο
Θεμιστοκλέους   (όλη) 3ο-6ο-12ο
Θερμοπυλών (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Θηβών    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Θησέως    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Θουκυδίδου    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Θράκης   (όλη) 7ο-8ο
Ιερολοχιτών (όλη) 10ο-11ο-16ο
Ιμβριώτη  (όλη) 7ο-8ο
Ιουστινιανού   (όλη) 7ο-8ο
Ιπποκράτους    (μονά 1 έως 23, ζυγά 2 έως 32) 3ο-6ο-12ο
Ιπποκράτους    (μονά 25 έως τέλος, ζυγά 34 έως τέλος) 9ο
Ιωαννίνων   (όλη) 9ο
Ιωάννου Γ.    (όλη) 2ο-15ο
Καβάλας  (όλη) 7ο-8ο
Καβάφη    (όλη) 9ο
Καζαντζάκη    (όλη) 9ο
Καλαβρύτων    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Κάλβου    (όλη) 2ο-15ο
Καλπακίου    (όλη) 9ο
Κανάρη   (όλη) 4ο
Καποδιστρίου   (όλη) 4ο
Καππαδοκίας   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Καραβαγγέλη   (όλη) 7ο-8ο
Καραϊσκάκη   (όλη) 4ο
Καραολή    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Καρδίτσας   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Καρκαβίτσα  (όλη) 10ο-11ο-16ο
Καρόλου Κουν    (όλη) 2ο-15ο
Καστοριάς    (όλη) 2ο-15ο
Κατράκη   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Κατσάρη   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Κατσώνη    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Καυκάσου   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Κερασούντος    (όλη) 9ο
Κέρκυρας    (όλη) 7ο-8ο
Κεφαλληνίας   (όλη) 7ο-8ο
Κιλκίς    (όλη) 9ο
Κίμωνος   (όλη) 7ο-8ο
Κλεισθένους    (όλη) 7ο-8ο
Κλεισούρας    (όλη) 7ο-8ο
Κνωσού    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Κοζάνης   (όλη) 9ο
Κολοκοτρώνη    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Κομνηνών    (μονά 1 έως 51, ζυγά 2 έως 36) 9ο
Κομνηνών    (μονά 53 έως τέλος, ζυγά 38 έως τέλος) 2ο-15ο
Κομοτηνής   (όλη) 7ο-8ο
Κονίτσης (μονά 1 έως 7, ζυγά 2 έως 6) 9ο
Κονίτσης (μονά 9 έως τέλος, ζυγά 8 έως τέλος) 2ο-15ο
Κόντογλου (όλη) 3ο-6ο-12ο
Κοντόσογλου    (όλη) 10ο-11ο-16ο
Κοραή    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Κορίνθου   (όλη) 7ο-8ο
Κορυτσάς  (όλη) 3ο-6ο-12ο
Κουντουρά   (όλη) 7ο-8ο
Κρήτης    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Κρούσεως    (όλη) 10ο-11ο-16ο
Κρυονερίου   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Κυθήρων    (όλη) 7ο-8ο
Κυπρίων Ηρώων Ισαάκ και Σολωμού   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Κύπρου    (μονά 1 έως 47) 9ο
Κύπρου    (μονά 49 έως τέλος, ζυγά 46 έως τέλος) 2ο-15ο
Κύπρου    (ζυγά 2 έως 44) 3ο-6ο-12ο
Κωνσταντινουπόλεως   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Λαμίας   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Λαμπράκη Γρηγορίου    (μονά 1 έως 31) 2ο-15ο
Λαμπράκη Γρηγορίου   (μονά 33 έως τέλος, ζυγά όλα) 7ο-8ο
Λαρίσης    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Λασκαράτου  (όλη) 7ο-8ο
Λασσάνη   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Λαχανά   (όλη) 7ο-8ο
Λεβαντή    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Λευκάδος   (όλη) 7ο-8ο
Λεχόβου (μονά 1 έως 7, ζυγά 2 έως 14) 10ο-11ο-16ο
Λεχόβου (μονά 9 έως τέλος, ζυγά 16 έως τέλος) 4ο
Λεωνίδου    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Λόρδου Βύρωνος    (όλη) 9ο
Λουντέμη    (όλη) 2ο-15ο
Μακεδονομάχων   (μονά) 1ο-5ο-13ο-14ο
Μακρή   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Μάκρης  (όλη) 7ο-8ο
Μακρονήσου  (όλη) 7ο-8ο
Μακρυγιάννη  (όλη) 7ο-8ο
Μανδηλαρά   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Μάντζαρου  (όλη) 9ο
Μαντώς Μαυρογένους   (όλη) 9ο
Μαραθώνος   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Μαρία Κάλλας   (όλη) 3ο-6ο-12ο
Μεγάλου Αλεξάνδρου    (μονά 1 έως 37, ζυγά 2 έως 22) 3ο-6ο-12ο
Μεγάλου Αλέξανδρου    (μονά 39 έως 41, ζυγά 24 έως 28 ) 2ο-15ο
Μεγάρων    (αρχή έως Επταπυργίου) 10ο-11ο-16ο
Μεγάρων    (Επταπυργίου έως τέλος) 2ο-15ο
Μερκούρη (όλη) 7ο-8ο
Μεσολλογίου    (όλη) 7ο-8ο
Μετεώρων    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Μετσόβου   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Μιαούλη   (όλη) 4ο
Μικράς Ασίας   (όλη) 3ο-6ο-12ο
Μιλτιάδου   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Μιχαήλ Ιωάννου    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Μιχαήλ Παλαιολόγου  (όλη) 4ο
Μουργκάνας   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Μπελογιάννη    (μονά 1 έως 29) 3ο-6ο-12ο
Μπελογιάννη  (μονά 31 έως τέλος, ζυγά 8 έως τέλος) 2ο-15ο
Μπελογιάννη  (ζυγά 2 έως 6) 7ο-8ο
Μπιζανίου (όλη) 7ο-8ο
Μποσνάκη   (όλη) 4ο
Μπότσαρη    (όλη) 4ο
Μπουμπουλίνας   (όλη) 4ο
Μυκηνών  (όλη) 10ο-11ο-16ο
Ναούσης   (όλη) 7ο-8ο
Ναυαρίνου   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Ναυπάκτου    (όλη) 3ο-6ο-12ο
Ναυπλίου    (όλη) 9ο
Νίγδης  (όλη) 3ο-6ο-12ο
Νικηφορίδη    (όλη) 3ο-6ο-12ο
Νικομήδειας  (μονά 1 έως 5, ζυγά 2 έως 4) 3ο-6ο-12ο
Νικομήδειας  (μονά 7 έως τέλος, ζυγά 6 έως 14) 9ο
Ξάνθης    (όλη) 7ο-8ο
Ξυλούρη   (όλη) 4ο
Οδυσσέως    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Οικονόμου Αντ.    (όλη) 4ο
Οινόης   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Ολυμπιάδος   (μονά όλα, ζυγά 6 έως τέλος) 10ο-11ο-16ο
Ολυμπιάδος   (ζυγά 2 έως 4) 4ο
Ολύμπου    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Ομήρου    (όλη) 4ο
Ούλωφ Πάλμε    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Παγγαίου   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Παλαμά  (όλη) 10ο-11ο-16ο
Παναγούλη   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Πανίδη   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Παξινού    (όλη) 10ο-11ο-16ο
Παπαδιαμάντη  (όλη) 7ο-8ο
Παπαδόπουλου Γεωργίου (όλη) 7ο-8ο
Παπαδοπούλου Σταυρούλας  (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Παπαναστασίου Αλ.   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Παπανδρέου Ανδρέα  (ζυγά 136 έως 158) 3ο-6ο-12ο
Παπανδρέου Ανδρέα    (ζυγά 160 έως 198) 9ο
Παπανδρέου Ανδρέα     (ζυγά 200 έως 258) 10ο-11ο-16ο
Παπανδρέου Γεωργίου   (όλη) 2ο-15ο
Παπανικολή   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Παπαφλέσσα   (όλη) 9ο
Παρασκευά    μονά 1 έως 53, ζυγά 2 έως 30) 1ο-5ο-13ο-14ο
Παρασκευά    (ζυγά 32 έως 50) 3ο-6ο-12ο
Πασαλίδου   (όλη) 2ο-15ο
Πατρών  (όλη) 7ο-8ο
Περαίας   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Περγάμου   (όλη) 7ο-8ο
Περδίκα    (όλη) 7ο-8ο
Περικλέους   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Πέτρουλα   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Πηλίου  (όλη) 9ο
Πινδάρου   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Πλαστήρα Νικολάου    (όλη) 7ο-8ο
Πλάτωνος   (όλη) 3ο-6ο-12ο
Πλάτωνος – πάροδος     (όλη) 9ο
Πλουτάρχου    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Πολίτη Λ.    (όλη) 9ο
Πόντου    (όλη) 9ο
Πρεμετής   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Ρίτσου   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Ρόδου    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Ρωμανίδου    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Ρώτα Βασίλη    (όλη) 2ο-15ο
Σαββαϊδη   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Σαλαμίνος   (όλη) 2ο-15ο
Σαμοθράκης  (όλη) 7ο-8ο
Σαπουντζόγλου   (όλη) 7ο-8ο
Σαράφη    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Σβώλου   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Σιατίστης  (όλη) 7ο-8ο
Σικελίας    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Σκαρίμπα    (όλη) 9ο
Σκιάθου  (όλη) 7ο-8ο
Σκουφά   (όλη) 7ο-8ο
Σκρα (όλη) 7ο-8ο
Σμύρνης    (όλη) 7ο-8ο
Σολωμού  (όλη) 4ο
Σόλωνος   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Σουλίνη    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Σουλίου   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Σουρμένων   (όλη) 9ο
Σουφλίου   (όλη) 7ο-8ο
Σοφοκλέους    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Σπάρτακου   (όλη) 4ο
Σπάρτης   (όλη) 4ο
Στάντζου   (όλη) 4ο
Στυλίδας   (όλη) 7ο-8ο
Σωκράτους    (όλη) 7ο-8ο
Τεμπονέρα (όλη) 7ο-8ο
Τεπελενίου   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Τρανού Αντωνίου (μονά 1 έως 3, ζυγά 2 έως 8) 1ο-5ο-13ο-14ο
Τρανού Αντωνίου (μονά 5 έως τέλος, ζυγά 10 έως τέλος) 3ο-6ο-12ο
Τραπεζάνογλου   (όλη) 7ο-8ο
Τραπεζούντος  (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Τριανταφυλλίδη Μ. (όλη) 7ο-8ο
Τρικάλων    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Τριπόλεως    (όλη) 9ο
Τριχωνίδος    (όλη) 7ο-8ο
Τροίας    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Τσακάλωφ   (όλη) 7ο-8ο
Τσαρουχά   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Τσιτσάνη    (όλη) 10ο-11ο-16ο
Τυρνάβου    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Ύδρας    (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Υετίωνος    (όλη) 7ο-8ο
Υψηλάντου   (όλη) 3ο-6ο-12ο
Φειδία   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Φεραίου Ρήγα    (μονά 99 έως 133, ζυγά 98 έως 124)  3ο-6ο-12ο
Φεραίου Ρήγα    (μονά 135 έως 169, ζυγά 126 έως 136) 9ο
Φεραίου Ρήγα    (μονά 171 έως 177, ζυγά 138 έως 162) 2ο-15ο
Φεραίου Ρήγα    (ζυγά 2 έως 96) 1ο-5ο-13ο-14ο
Φερρών   (όλη) 7ο-8ο
Φιλικής Εταιρείας    (όλη) 10ο-11ο-16ο
Φιλίππου   (όλη) 7ο-8ο
Φλωρίνης    (όλη) 7ο-8ο
Φωκά Οδυσσέως και  Απόστολου    (μονά 1 έως 61, ζυγά 2 έως 68) 7ο-8ο
Φωκά Οδυσσέως και  Απόστολου    (μονά το 63, ζυγά 70 έως 72) 4ο
Χαιρώνειας   (όλη) 1ο-5ο-13ο-14ο
Χορτιάτη   (όλη) 10ο-11ο-16ο
Ψαθά   (όλη) 2ο-15ο
Ψαρών  (όλη) 7ο-8ο
Posted in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Η ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΩΝ | Tagged | Σχολιάστε

«Το γάντι», παραδοσιακό ουκρανικό παραμύθι

Ξεκινήσαμε εξ αποστάσεως αλλά ολοκληρώσαμε δια ζώσης με δραματοποίηση και παιχνίδια!

Posted in ΧΕΙΜΩΝΑΣ | Tagged | Σχολιάστε

Ανακαλύπτοντας τα μνημεία με pixel art!

Η πρόκληση ήρθε ταχυδρομικώς…. έτοιμοι όπως πάντα «λύσαμε τον κώδικα» και ανακαλύψαμε το Λευκό Πύργο! Άραγε οι φίλοι μας θα καταφέρουν να λύσουν το δικό μας κώδικα;

Posted in ETWINNING, ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ | Tagged | Σχολιάστε

Online ανάθεση αποστολής!

Η αποστολή μας για το σαββατοκύριακο είναι ΓΕΦΥΡΕΣ! Στην τηλεδιάσκεψη που είχαμε σήμερα χωριστήκαμε online σε ομάδες και η καθεμία από αυτές πρέπει να παρουσιάσει γέφυρες που δημιούργησε με ένα ξεχωριστό υλικό : λέγκο, καλαμάκια, πέτρες-ξύλα, ρολά-χαρτιά, ό,τι επιλέξουν! Η τηλεδιάσκεψη όμως εκτός από την ανάθεση της αποστολής είχε online χορό και τραγούδι που παρουσίασε και έμαθε online σχολείο στο άλλο!

Posted in ETWINNING | Tagged | Σχολιάστε

Time challenge

Μπορεί η τηλεδιάσκεψη μας να διακόπηκε ξαφνικά … οι «μικροί αρχιτέκτονες» όμως τα κατάφεραν καλά!

Posted in ETWINNING | Tagged | Σχολιάστε

Certificate of Excellence in Coding Literacy!

Με χαρά δεχθήκαμε το Πιστοποιητικό Αριστείας για τη συμμετοχή μας στην Εβδομάδα κώδικα!

Posted in ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ | Tagged | Σχολιάστε

Βεβαίωση Υποστηρικτή για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου!

Αυτή την εβδομάδα λάβαμε τη Βεβαίωση Υποστηρικτή για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου και είμαστε πολύ χαρούμενοι που και φέτος στηρίξαμε με τις δράσεις μας αυτό το γεγονός και ενώσαμε το μήνυμά μας με άλλους Υποστηρικτές.

Posted in ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ | Tagged | Σχολιάστε

Λειτουργία σχολείων 17-2-2021

Posted in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Tagged | Σχολιάστε